Usein kysyttyä

Usein kysyttyjä kysymyksiä


Voiko tutkimustietovarantoon syöttää tietoja?

Tutkimustietovarantoon ei ole suunnitteilla varsinaista käyttöliittymää tietojen syöttämiseen, vaan kaikki tieto haetaan muista lähdejärjestelmistä.

Kuinka tutkija saa omat tietonsa tietovarantoon?

Tutkijoiden julkaisujen, aineistojen, hankkeiden tms. tiedot tulevat muista lähdejärjestelmistä. Yliopistoilla ja muilla organisaatioilla on erilaisia käytäntöjä tietojen keräämiseen. Osassa organisaatioista tutkijat syöttävät esimerkiksi julkaisutietonsa itse organisaation tutkimustietojärjestelmään, osassa ne tallennetaan keskitetysti. Hanketiedot kerätään ensi vaiheessa tutkimusrahoittajilta, mahdollisesti myöhemmin myös tutkimusorganisaatioista. Mikäli tutkijan omia tietoja on useissa eri organisaatioissa, ne yhdistyvät valtakunnallisessa tutkimustietovarannossa.

Myöhemmän vaiheen suunnitelmissa on myös tutkijoita kuvaavien tietojen (esim. affiliaatiot, tutkimusalat, asiantuntijatehtävät) kokoaminen tietovarantoon, mikä helpottaisi esimerkiksi asiantuntijoiden löytymistä tai tietyn tutkimusalan tutkijoiden kartoittamista. Tietoja voitaisiin koota esimerkiksi palveluista, joissa tutkijat ylläpitävät tutkijaprofiiliaan. Näitä tietoja kerättäisiin kuitenkin vain tutkijan omalla suostumuksella.

Voiko tutkimustietovarantoon tallentaa tutkimusaineistoja tai julkaisuja?

Suunniteltu tietovaranto sisältää vain tutkimusta kuvaavia metatietoja, esimerkiksi julkaisujen viitetietoja tai tutkimusaineiston kuvailutietoja. Tietovarantoon ei tallenneta varsinaisia aineistoja tai julkaisuja, mutta metatiedot voivat sisältää pysyvän osoitteen, josta aineisto tai julkaisu on ladattavissa.

Lisääkö tutkimustietovaranto raportointia viranomaisille ja tutkimustoiminnan arvioimista?

Tällä hetkellä tutkimustietovarantoon koottavista tiedoista julkaisutiedot kuuluvat OKM:n vuosittain korkeakouluilta keräämiin tietoihin. Tietovarannon tarkoituksena ei ole laajentaa viranomaistiedonkeruita esimerkiksi muihin tuotoksiin, vaan helpottaa tiedonsiirtoa järjestelmien välillä ja vähentää tietojen manuaalista syöttämistä sekä parantaa tutkimustiedon löydettävyyttä.

Kuka tutkimustietovarannon tietoja saa käyttää?

Tarkoituksena on, että tutkimustietovarannon sisältämät tiedot ovat julkisesti selailtavissa kaikille avoimen portaalin kautta. Tavoitteena on lisäksi, että tiedot olisivat avoimesti tutkimustietoa hyödyntävien järjestelmien ja palveluiden hyödynnettävissä koneluettavan rajapinnan kautta.

Tehdäänkö tutkimustietovarannon toteutuksessa päällekkäistä työtä, kun tiedot on jo kerätty muihin järjestelmiin?

Tutkimustietovarantoon ei erikseen kerätä tietoa uudelleen, jos se on jo johonkin järjestelmään tai palveluun kerätty. Tarkoituksena on, että tutkimustietovarantoon siirtyy automaattisesti kopio  lähdejärjestelmien tiedoista. Tutkimustietovaranto siis kokoaa useiden eri lähdejärjestelmien tietoa ja välittää sitä yhdestä paikasta tiedontarvitsijoiden käyttöön.

Milloin tutkimustietovaranto on valmis?

Tutkimustietovaranto rakentuu vaiheittain. Osa lähdejärjestelmistä (esim. VIRTA-julkaisutietopalvelu) on jo valmiita, ja niiden tietoja voidaan jo hyödyntää eri palveluissa. Osan toteuttaminen (esim. tutkimusaineistojen metatietovaranto METAX, hanketietovaranto) on vasta käynnistetty. Tavoitteena on, että tutkimustietovarannon kaikki komponentit olisivat valmiita vuoden 2020 loppuun mennessä


Etkö löytänyt vastausta etsimääsi kysymykseen? Lisätietoa Tutkimustietovarannosta löydät täältä.

Voit myös lähettää kysymyksesi sähköpostilla osoitteeseen tutkimustietovaranto@csc.fi tai käyttää yhteydenottolomaketta.