Etusivu

Mikä Tutkimustietovaranto?

Tutkimustietovaranto kokoaa ja jakaa tietoa Suomessa tehtävästä tutkimuksesta. Tiedot esimerkiksi tutkijoista, julkaisuista, tutkimusaineistoista, tutkimushankkeista ja tutkimusinfrastruktuureista löytyvät jatkossa yhdestä paikasta.

Tavoitteena ei ole lisätä raportointia ja hallinnollista työtä, vaan koota ja välittää jo olemassa olevaa tietoa. Yhteinen tietovaranto mahdollistaa sujuvat tietovirrat eri palveluiden ja järjestelmien välillä ja vähentää näin hallinnollista työtaakkaa: siitä hyötyvät niin tutkijat, tutkimusorganisaatiot ja rahoittajat kuin tietoon perustuvia päätöksiä tekevä hallinto.

Lisäksi tutkimustieto on paremmin sitä hyödyntävien kansalaisten saatavilla, sillä tutkimustietovaranto tarjoaa yhden yhteisen, avoimen ja kattavan näkymän, josta kuka tahansa voi hakea tietoa.

Tutkimustietovarannon suunnittelu ja kehitys on aloitettu vuonna 2017, ja kokonaisuudessaan Tutkimustietovaranto julkaistaan vuonna 2020.

Tutkimustietovarantoa toteuttaa opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Lisää Tutkimustietovarannosta voit lukea täältä.


Tutkimustietovarannon infografiikka


CSC – Tieteen tietotekniikan keskus toteuttaa valtakunnallista tutkimustietovarantoa opetus-ja kulttuuriministeriön toimeksiannolla.