Uusi palvelu kokoaa ja jakaa tietoa Suomessa tehtävästä tutkimuksesta


Tutkimustietovarannon avoin ja julkinen portaali avataan 9.6.2020 osoitteessa tiedejatutkimus.fi!

Tarkempaa tietoa päivitetään myöhemmin.


  • Tiedot tutkijoista, julkaisuista, tutkimusaineistoista, -hankkeista ja -infrastruktuureista löytyvät yhdestä paikasta
  • Raportointi ja hallinnollinen työ vähenevät, koska tiedot on koottu yhteen paikkaan ja tieto kulkee eri palveluiden välillä
  • Julkisin ja yksityisin varoin tuotetun tutkimuksen tulokset tulevat avoimesti näkyville
  • Hyötyjiä ovat tutkijat, tutkimusorganisaatiot, rahoittajat, hallinto ja kansalaiset

Mikä?

Kehitteillä oleva uusi palvelu kerää ja jakaa tietoa Suomessa tehtävästä tieteellisestä tutkimuksesta. Uusi palvelu tulee sisältämään tietoja mm. tutkijoista, tutkimusorganisaatioista, julkaisuista, tutkimusaineistoista, tutkimusrahoituksesta ja tutkimusinfrastruktuureista.

Kuka?

Palvelua kehitetään opetus-ja kulttuuriministeriön Tutkimustietovaranto-hankkeessa. Tutkimustietovarantoa toteuttaa opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta CSC – Tieteen tietotekniikan keskus yhteistyössä korkeakoulujen, muiden tutkimusorganisaatioiden ja tutkimusrahoittajien kanssa.

Miten?

Tutkimustietovarantoon siirretään automaattisesti jo valmiiksi esimerkiksi yliopistojen ja tutkimusrahoittajien järjestelmissä olevaa tietoa, eikä se näin ollen lisää tutkijoiden raportointiin ja hallinnolliseen työhön käyttämää aikaa. Palveluun kootaan riittävät kuvailutiedot, joiden avulla esimerkiksi avoimesti saatavilla olevat julkaisut ja aineistot ovat helposti löydettävissä.
Erillisten lähdejärjestelmien tiedot yhdistämällä voidaan rakentaa sujuvia tietovirtoja tutkimusorganisaatioiden ja -rahoittajien sekä tutkijoiden käyttämien palveluiden välille. Kertaalleen johonkin paikkaan tallennetut tiedot ovat tutkimustietovarannon kautta myös muiden käytettävissä, eikä niitä tarvitse syöttää useaan kertaan. Tehokkaat tietovirrat hyödyttävät niin tutkijoita, tutkimusorganisaatioita ja rahoittajille kuin tietoon perustuvia päätöksiä tekevää hallintoa.

Missä?

Palveluun koottavat tiedot tulevat avoimesti selailtaviksi avoimeen verkkoportaaliin, joka luo laajan näkymän suomalaiseen tieteeseen ja tutkimukseen. Se parantaa tutkimustiedon löytymistä ja tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Lähtökohtana on tutkimustietovarantoon kootun tiedon esittäminen informatiivisesti ja helppokäyttöisesti.

Verkkoportaalia suunnitellaan ikkunaksi suomalaiseen tieteeseen, ja sen tärkeitä käyttäjäryhmiä ovat tiedeyhteisön ohella mm. tutkimustietoa tarvitsevat yritykset, tiedotusvälineet sekä suuri yleisö.

Portaali julkaistaan suomen-, ruotsin ja englanninkielisenä, joista englanninkielinen versio osoitteessa research.fi. Suomen- ja ruotsinkieliset nimet julkaistaan myöhemmin.

Milloin?

Tutkimustietovarannon rakentaminen on aloitettu loppuvuodesta 2017. Aikataulun mukaan se valmistuu vuonna 2020.


Tarkemmin tutkimustietovarannosta voi lukea täältä.


Luonnos portaalin etusivusta

Palvelun verkkoportaalin etusivu (luonnos)


CSC – Tieteen tietotekniikan keskus toteuttaa valtakunnallisen tutkimustietovarannon opetus-ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta.