Etusivu

Mikä Tutkimustietovaranto?

Tutkimustietovaranto kerää, tallentaa, lajittelee ja jakaa tietoa suomalaiselta tutkimuskentältä – ja samalla helpottaa tiedon keräämistä, tallentamista, lajittelemista ja jakamista. Tutkimustietovarannon suunnittelu ja kehitys on aloitettu vuonna 2017, ja kokonaisuudessaan Tutkimustietovaranto julkaistaan vuonna 2020.

Tiedot tutkijoista, tutkimuksista, organisaatioista, aineistoista sekä tutkimuksen valmistelemiseen, toteuttamiseen ja jakamiseen liittyvät tiedot löytyvät ja pysyvät tallessa yhdessä paikassa. Kansallinen tutkimustietovaranto vähentää hallinnollista työtaakkaa kaikille osapuolille: siitä hyötyvät niin tutkijat, tutkimusorganisaatiot ja rahoittajat kuin tietoon perustuvia päätöksiä tekevä hallinto. Lisäksi tutkimustieto on paremmin sitä hyödyntävien kansalaisten saatavilla.


Tutkimustietovarannon erilaisiin käyttötarkoituksiin voit tutustua tästä.

 

ttv prezi kuvaus.png

Lisää Tutkimustietovarannosta voit lukea täältä.


CSC – Tieteen tietotekniikan keskus toteuttaa valtakunnallista tutkimustietovarantoa Opetus-ja kulttuuriministeriön toimeksiannolla.