Etusivu


Tutkija, kerro meille minkälainen tutkimustietovaranto olisi paras

Haluamme kuulla mitä tutkijat toivovat tutkimustietovarannolta. Kerro ideasi vastaamalla kyselyyn. Vastaaminen kestää n. 10 minuuttia.

Oletko kiinnostunut osallistumaan tutkimustietovarannon portaalin palvelumuotoiluun? Järjestämme kesän ja syksyn 2018 aikana palvelumuotoilun työpajoja, joihin toivomme osallistujia kaikista käyttäjäryhmistä. Voit ilmoittautua täällä. Työpajoihin valitaan n. 10 osallistujaa.


Mikä Tutkimustietovaranto?

Tutkimustietovaranto kokoaa ja jakaa tietoa Suomessa tehtävästä tutkimuksesta. Tiedot esimerkiksi tutkijoista, julkaisuista, tutkimusaineistoista, tutkimushankkeista ja tutkimusinfrastruktuureista löytyvät jatkossa yhdestä paikasta.

Tavoitteena ei ole lisätä raportointia ja hallinnollista työtä, vaan koota ja välittää jo olemassa olevaa tietoa. Yhteinen tietovaranto mahdollistaa sujuvat tietovirrat eri palveluiden ja järjestelmien välillä ja vähentää näin hallinnollista työtaakkaa: siitä hyötyvät niin tutkijat, tutkimusorganisaatiot ja rahoittajat kuin tietoon perustuvia päätöksiä tekevä hallinto.

Lisäksi tutkimustieto on paremmin sitä hyödyntävien kansalaisten saatavilla, sillä tutkimustietovaranto tarjoaa yhden yhteisen, avoimen ja kattavan näkymän, josta kuka tahansa voi hakea tietoa.

Tutkimustietovarannon suunnittelu ja kehitys on aloitettu vuonna 2017, ja kokonaisuudessaan Tutkimustietovaranto julkaistaan vuonna 2020.

Tutkimustietovarantoa toteuttaa opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Lisää Tutkimustietovarannosta voit lukea täältä.


Tutkimustietovarannon erilaisiin käyttötarkoituksiin voit tutustua tästä.

 

ttv prezi kuvaus.png

 


CSC – Tieteen tietotekniikan keskus toteuttaa valtakunnallista tutkimustietovarantoa opetus-ja kulttuuriministeriön toimeksiannolla.